Leden 2017

IVT, hodina 20.

26. ledna 2017 v 17:54 | Moncafoti |  2016 Kvarta
20.hodina v prvním pololetí, 25.ledna 2017
Seznamy
Klíčová slova:
 • Seznam
  • Rozsahem velká tabulka, která má konzistentní tvar
  • K rutinnímu provozu, pro více uživatelů
 • Ověření dat
  • Můžeme předejít překlepům
  • Zakroužkování neplatných dat = zpětné ověření
  • Zpráva při zadávání, chybové hlášení
 • Zamknutí listu
  • Možnost zaheslování
  • Skrytí vzorců
 • Skrytí listu
 • Zamknutí sešitu
  • Skrýt strukturu
 • Možnost seřadit
  • Funguje pouze v dané obalsti seznamu
  • Klíč = položka, podle které se třídí
  • Primární klíč = další možnosti třídění
 • Sloupce = "pole", "položky"
  • Společný typ hodnoty v daném seznamu
 • Řádky = "záznamy"
  • Uspořádaná množina položek
  • Záznam pracuje s n-titami
 • Filtr
  • Možnost zobrazení pouze informací, které chceme vidět

IVT, hodina 19.

20. ledna 2017 v 0:51 | Moncafoti |  2016 Kvarta
19.hodina v prvním pololetí, 18. ledna 20
VÝVOJÁŘ 3/4
Klíčová slova:
 • Číselník
  • Přírustková hodnota
  • Interval pouze 030 000
  • Nefunguje pro desetinná čísla
 • Posuvník
  • Změna o stránku
  • Snadnější manipulace

(IVT, hodina 16.)

20. ledna 2017 v 0:43 | Moncafoti |  2016 Kvarta
16. hodina v prvním pololetí, 28.prosince 2016
(DOPLNĚNÍ: Hodina se nekonala z důvodu vánočních prázdnin)

IVT, hodina 18.

13. ledna 2017 v 16:54 | Moncafoti |  2016 Kvarta
17.hodina v prvním pololetí, 11. ledna 2017
VÝVOJÁŘ 2/4

-nejdříve jsme psali test na logické funkce
Klíčová slova:
 • Ovládací prvek: pole se seznamem
  • možnost spolupráce s dalším listem
 • vstupní oblast ovládacího prvku = se kterou oblastí má prvek pracovat
 • propojení s buňkou = do této propojené buňky se nám zobrazí číslo řádku ze vstupní oblasti
 • vložení popisku = možnost vytvoření nějaké otázky (popisek je ale nezávislý)
 • můžeme si nastavit počet řádků rozevíracího seznamu
  • pokud je tento počet menši, než počet možností, zobrazí se nám tam rolovací lišta
 • Ovládací prvek: seznam
  • Podobný poli se seznamem, ale nemá rozevírací lištu
 • skupinový rámeček = zaručí úzkou spolupráci přepínačů

IVT, hodina 17.

13. ledna 2017 v 16:43 | Moncafoti |  2016 Kvarta
16.hodina v prvním pololetí, 4.ledna 2017
Pás karet VÝVOJÁŘ 1/4
Klíčová slova:
 • Zobrazení pásu karet Vývojář
  • soubor - možnosti - přizpůsobit pás karet - zvolit vývojář
 • Visual Basic VBA
  • vlastní program Excelu
  • pokročilý programovací jazyk
 • Ovládací prvek: zaškrtávací políčko
  • "Políčko 1" - vnitřní název
  • Zaškrtávací políčka = nezávislé
 • Ovládací prvek: přepínač
  • Přepínač má jedinou možnost
  • Přepínač můžeme zarovnat nebo rozmístit (v pásu karet formát)

IVT, hodina 15.

13. ledna 2017 v 16:35 | Moncafoti |  2016 Kvarta
15.hodina v prvním pololetí, 21.prosince 2016
Hodina odpadla z důvodu návštěvy Anežského kláštera
(Akce v rámci posledního týdne školy)