Listopad 2016

IVT, hodina 11.

26. listopadu 2016 v 11:55 | Moncafoti |  2016 Kvarta
11.hodina v prvním pololetí, 23.listopadu 2016
Složená funkce, logická funkce
(Excel)

Klíčová slova:
 • Složená funkce = funkce, která má v některém z argumentů další funkci
 • Vnější funkce X vnitřní funkce
 • Logická funkce = funkce, které pracují s logickou hodnotou nebo logickou přeměnou
 • Pravda X nepravda
 • Relace = vztah mezi dvěma čísly, porovnání dvou čísel
 • Ostrá X neostrá nerovnost

IVT, hodina 10.

19. listopadu 2016 v 19:45 | Moncafoti |  2016 Kvarta
10.hodina v prvním pololetí, 16.listopadu 2016
TEST (rozmary počasí)


První hodina se nekonala z důvodu stěhování nábytku, druhou hodinu jsme psali test (používání funkcí).

IVT, hodina 9.

19. listopadu 2016 v 19:43 | Moncafoti |  2016 Kvarta
9.hodina v prvním pololetí, 9.listopadu 2016
Formát buněk

Klíčová slova:
 • PSČ
 • Telefonní číslo
 • Uživatelský formát
 • Zlomky
 • Formát matematický
 • Procenta

IVT, hodina 8.

2. listopadu 2016 v 22:39 | Moncafoti |  2016 Kvarta
8. hodina v prvním pololetí, 2.listopadu 2016
Další funkce v Excelu

Klíčová slova:
 • Součin (podobné sumě)
 • Automatické shrnutí
 • Funkce Useknout (číslo;[desetiny])
 • Průměr
 • Max
 • Min
 • Formát čísel
 • Obecný formát


IVT, hodina 7.

1. listopadu 2016 v 20:10 | Moncafoti |  2016 Kvarta
7.hodina v prvním pololetí, 26.října 2016
Hodina odpadla kvůli podzimním prázdninám