Říjen 2016

IVT, hodina 6.

19. října 2016 v 15:54 | Moncafoti |  2016 Kvarta
6.hodina v prvním pololetí, 19.října 2016
Jednotlivé funkce v Excelu

Klíčová slova:
 • ABS = vrátí absolutní hodnotu čísla (vždy nezáporné číslo)
 • Celá část = zaokroulí číslo dolů na nejbližší celé číslo
 • Mod = vrátí zbytek po dělení čísla
 • Roman = převede číslo na římské číslice v podobě textu
 • Sign = vrátí nám znaménko čísla, číslo 1 pro kladné číslo, číslo 0 pro nulu, číslo -1 pro záporné číslo
 • Suma = sečte všechna čísla v oblasti buněk

IVT, hodina 5.

18. října 2016 v 22:48 | Moncafoti |  2016 Kvarta
5.hodina v prvním pololetí, 12.října 2016
Funkce v Excelu

Klíčová slova:
 • začínáme znamínkem " = "
 • pokračujeme názvem funkce
 • na konec dáme do závorky číslo/výraz/odkaz/nebo další funkci
 • v závorce = argument
 • PI()

IVT, hodina 4.

11. října 2016 v 14:50 | Moncafoti |  2016 Kvarta
4.hodina v prvním pololetí, 5.října 2016
Aritmetické výpočty - Excel

Klíčová slova:
 • text v buňkách zarovnán do prava, čísla do leva
 • násobení = *
 • dělení = /
 • závorky používáme pouze kulaté
 • odkazy - propojení buňek

IVT, hodina 3.

1. října 2016 v 9:10 | Moncafoti |  2016 Kvarta
3.hodina v prvním pololetí, 28.září 2016
Hodina odpadla kvůli státnímu svátku

IVT, hodina 2.

1. října 2016 v 9:09 | Moncafoti |  2016 Kvarta
2. hodina v prvním pololetí, 21.září.2016
Excel v praxi

Klíčová slova:
 • záložka "List1"
 • Orientace buňky
 • Zarovnání na střed výběru
 • Záhlaví a Zápatí - datum, počet stránek